Chat with us, powered by LiveChat

Om arbetet i ert projekt

Vi inom Personalplatsen Sverige AB är verksamma inom måleri, bygg- och anläggning och städning för såväl privatkunder som förenings- och företagskunder. Vi hjälper Er som har ett projekt men som inte själv har möjlighet att utföra det praktiska arbetet. Vår roll i ditt projekt är att initialt ge tips och råd om projektet och därefter se till att jobbet blir noggrant utfört och slutfört. Vi är inte nöjda förrän Du är nöjd med resultatet. Våra kunder omnämner oss som flexibla, självständiga och noggranna vilket ger dig möjlighet att ta hjälp bara där det behövs och få en resurs som jobbar fokuserat för att du skall bli klar med ditt projekt med bra resultat. En bra, öppen och tydlig kommunikation är viktigt för alla involverade genom hela projektet, från planering till slutförande. Vi gör därför noggrann avstämning innan start gällande projektets omfattning och kontinuerlig avrapportering till dig som projektledare med bilder och tidsrapporter för att du skall ha kontroll på kvalitet, utveckling och projektkostnad.