Chat with us, powered by LiveChat

Integritetspolicy

Personalplatsens Integritetspolicy

Du kan vara trygg med hur Personalplatsen (Personalplatsen Sverige AB) respekterar och därför värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Vi eftersträvar alltid en hög dataskyddsnivå och denna integritetspolicy förklarar hur vi på Personalplatsen på ett lagligt och pålitligt sätt samlar in och använder dina personuppgifter och beskriver även dina rättigheter.Vi ser till och ansvarar för att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker enligt våra interna riktlinjer och rutiner i enlighet med gällande dataskyddsregler.Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress:

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personalplatsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:
Personalplatsen Sverige AB
Org nr: 556888-7201
Adress: Getramsbacken 15, 142 64 Trångsund
Tel: 0738399910
info@personalplatsen.org

Hur samlas personuppgifterna in?

Den information som du skickar eller lämnar till oss via www.personalplatsen.org t.ex. att du skickar in en projektförfrågan, mailar eller skickar sms till oss samlar vi in och även om vi fått dina personuppgifter från tredje part, muntligen eller skriftligen.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vanliga personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning men omfattar även bilder och ljudupptagningar.

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi efterfrågar och använder endast personuppgifter som vi behöver för att Personalplatsen och eventuella samarbetspartners skall kunna kontakta dig och utföra de tjänster som du efterfrågat och för att skicka e-post med relevant information, göra marknadsundersökningar, kundanalyser, statistikanalyser samt utveckling och utveckling av personalplatsen.org. Se nedan specifikation om syfte och typ av personuppgifter som använd i respektive syfte:

Syfte: För att kunna kontakta dig angående din förfrågan

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig tjänster du efterfrågat och för att uppfylla våra skyldigheter mot samarbetspartners.

Syfte: För att kunna se omfattningen av ditt projekt och kunna lämna offert

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Fastighetsbeteckning eller Brf’s Namn och organisationsnummer samt lägenhetsnummer
 • Bilder och /eller video tagna av Användaren eller Personalplatsen

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig tjänster du efterfrågat och för att uppfylla våra skyldigheter mot samarbetspartners.

Syfte: För att kunna skicka faktura för utfört arbete

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Fastighetsbeteckning eller Brf’s namn och organisationsnummer samt lägenhetsnummer

Laglig grund: För att få betalt för utfört arbete enligt Konsumenttjänstlagen.

Syfte: För att kunna utföra en kreditupplysning

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Personnummer

Laglig grund: Enligt ditt samtycke enligt Allmäna villkor att kreditupplysning kan göras.

Syfte: För att kunna skicka e-mail och nyhetsbrev med relevant information

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Personnummer

Laglig grund: Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att ta emot kommunikation och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse, d v s att du skall kunna vara med i aktiviteter och få viktig information, samt att Personalplatsen skall kunna marknadsföra tjänster som finns att tillgå nu eller framtida tjänster.

Syfte: För att kunna svara på frågor från myndigheter och ansöka om ROT- eller RUT-avdrag samt följa bokföringslagen

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Fastighetsbeteckning eller Brf’s namn och organisationsnummer samt lägenhetsnummer

Laglig grund: Skattelagen, bokföringslagen. Om uppgifterna inte lämnas kan Personalplatsens rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Syfte: Sammanställa statistik och analysera kundförfrågningar och utförda tjänster och för att förbättra tjänsteutbudet och funktionaliteten på www.personalplatsen.org.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Köphistorik
 • Tekniska användardata angående användarenhet
 • Klick- och besökshistorik

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse, d v s att du skall kunna få bästa möjliga erbjudande och bra funktionalitet och upplevelse av att besöka www.personalplatsen.org, få viktig information, samt att Personalplatsen skall kunna vidareutveckla nuvarande eller framtida tjänster.

Syfte: För att kunna hantera projektförfrågningar och kundserviceärenden

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Korrespondans

Laglig grund: Enligt ditt samtycke enligt Allmäna villkor att vi har möjlighet att kontakta dig och din rättighet att få hjälp och korrekt information.

Syfte: För att hantera ansökan om anställning eller praktik hos oss samt förfrågan om att bli samarbetspartner

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Epostadress
 • Korrespondans
 • Rapporter och CV

Laglig grund: Användningen och behandlingen av personuppgifte är enligt ditt samtycke och uppmaning till att vi ska kunna kommunicera med dig angående ansökan du har skickat in eller delgivit oss muntligen.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Om du önskar kan du kostnadsfritt få en sammanställning på vilka personuppgifter vi behandlar och på vilket sätt det görs. Om vi har felaktiga uppgifter så har du laglig rätt att få dem rättade eller att få dem raderade från alla register, t ex om data inte längre är nödvändiga för syftet som ursprungligen vi emottog datan för. Detta med reservation för eventuella lagar som Personalplatsen skall följa.Kontakta www.datainspektionen.se gällande ditt integritetsskydd under Personuppgiftslagen för närmare information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Personalplatsen.org finns hos sererleverantören one.com och personuppgifter behandlas och hanteras i deras servermiljö som finns i Köpenhamn. Vi behandlar även dina personuppgifter i  order- och faktureringsmodulerna i Fortnox.se som har sina servrar i Sverige. Vi säkerställer att skyddsnivån följer krav enligt GDPR.

Använder vi cookies?

En cookie (kaka) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen den cookien, för att skapa översikt av din online aktivitet. Cookies på denna webbplats kan: antingen raderas automatiskt efter varje besök (sessionscookie) eller kvarstå under flera besök (permanent cookie); levereras i en första part (uppsatt av oss) eller tredje part (uppsatt av en annan webbplats).
På denna webbplats använder vi och tredje parter cookies för olika ändamål för att: underlätta din navigering, anpassa innehåll, skräddarsy reklam efter dina intressen och mäta användningen av webbplatsen.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.